Tasuta

Tasuta

ühistransport

Tagasime

Tagasime

Lõuna-Eesti haiglale vajalikud investeeringud

Tasuta

Rajasime Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku!

Tagasime

Hoonete renoveerimine

Vanade kasutuseta hoonete energiasäästlikuks kortermajaks renoveerimine, et oleks noortele kortereid pakkuda. Esimene hoone valmis KredExi toel 2010 Vana-Vastseliinas ja nüüd 2021 Vastseliin alevikus. Kokku on kümne aastaga noortele juure ehitatud üle 20 korteri. 

Tasuta maakonnaliinid

Kütioru spordikeskuse, kui ettevõtluse toetamine

Peame oluliseks maakonnahaigla kvaliteetse tervishoiuteenuse jätkumist piirkonna elanikele.

Foto: Argo Ingver 

Hoiame Tsolgo raamatukogu kogukonnakeskusena.

Rajasime Võru linna ja Parksepa kooli korvpalliväljakud

Oleme hoidnud traditsioonilist maaettevõtlust. Vipson Projekt OÜ-d tunnustati.

Rekonstrueerisime Vastseliina pastoraadihoone küttesüsteemi